niedziela, 16 listopada 2014

Strawberries cake / Torcik truskawkowy

Ingredients / Składniki :

230 g. frozen strawberries / mrożonych truskawek
100 g. sugar / cukier
10 g. gelatin / żelatyny
150 ml. cream 30 % fat / śmietana 30 %

1. We must have small sponge cake. / Musimy mieć niski biszkopt
2. Cut out sponge cake to ring / Wycinamy biszkopt ringiem
3. Fill up ring flexible foil / Wykładamy ringa giętką folią rantową
4. We must have 150 ml. juice from strawberries. 150 ml. juice from strawberries blend with 7 g. gelatin. Whip creme and slowly add juice to cream. Musimy mieć 150 ml. soku z truskawek który łączymy z 7 g. żelatyny. Ubijamy śmietanę i powoli dodajemy sok.
5. Fill up the ring but not full / Napełniamy ringi naszą masą.
6. Left juice blend with 3 g gelatin / Pozostały sok mieszamy z 3 gramami żelatyny
7. When the contents of the ring first solidified add juice with gelatin on tap, and go to fidge. Kiedy zawartosc ringa stęzeje dodajemy na górę pozostały sok z żelatyną.

Torcik truskawkowy

Molecular Lasagne / Molekularna Lasagne

Składniki / Ingredients :

80 ml. Espresso
10 ml. Syrop waniliowy / Vanilia Syrup
8 g. Agar-agar
150 ml. Mleko / Milk
10 g. Cukier / Sugar
5 g. Lecytyna / Lecitin


1. W garnku zagotować espresso i syrop waniliowy / In the pot boil espresso with vanilia syrup
2. Schłodzić zawartość garnka / Cool down all the pot
3. Dodać 4 g. agar-agar i mocno zmiksować / Add 4 g. agar-agar and hard blend
4. Zagotować / Boil all
5. Wylać zawartość rondla na płaskie naczynie i schłodzić do momentu zastygnięcia / Pour the contents into a flat dish and cool down


6. Zagotować 80 ml. mleka z cukrem / Boil 80 ml. milk and sugar
7. Schłodzić całość / Cool down all
8. Dodać 4. g agar-agar i mocno zmiksować / Add 4 g. agar-agar and hard blend
9. Zagotować / Boil
10. Napełnić strzykawkę cieczą i wstrzyknąć do rurki, pozostawić do zastygnięcia w rurce / Fill the syringe to inject liquid into the tube, allowed to solidify in the tube.


11. 70 ml. mleka ubić z lecytyną aż powstanie sztywna piana / 70 ml. milk hard blend with lecitine to hard foam

Coffie Lasagne
Coffie Lasagne